Top 100 fanciful pictures and backgrounds of Shakyamuni Buddha

Hellovietnam chia sẻ top 100 hình ảnh, hình nền Phật Thích Ca lung linh, huyền ảo cho máy tính, laptop, điện thoại miễn phí. Những hình ảnh được blog chọn lọc kỹ càng để cung cấp những hình ảnh, hình nền Phật Thích Ca có chất lượng tốt nhất hiện nay.

Phật là gì?

Phat hay But trong Phật giáo có nghĩa là Toàn giác, thường được dùng để chỉ một vị Thánh, chính xác hơn là một vị Chánh giác đã đạt được sự thanh tịnh và hoàn thiện về đạo đức và trí tuệ thông qua nỗ lực của mình. Thân của Ngài trong việc thực hiện các Phạm thiên trong nhiều kiếp, tâm của Ngài hoàn toàn không có vô minh – căn nguyên của sanh tử, nên Ngài cũng có những khả năng siêu việt và hoàn hảo. chẳng hạn như thần thông của tầng thứ cao nhất, một trí tuệ lớn (Nhất thiết trí) với lòng từ bi vô hạn đối với tất cả chúng sinh khác, bất kể đối tượng. Sự giác ngộ đó là siêu nhiên, theo các Phật tử, nó không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, tri thức thông thường mà chỉ có thể hiểu hết được khi trải nghiệm. Chúng sinh đang trên con đường trở thành Phật, hiến thân cho các hành động Phạm thiên, phát tâm từ bi gọi là Bồ tát. Khi thành Phật, không chỉ về trí tuệ, phẩm hạnh mà còn toàn diện về thể chất. Ba mươi hai hình thức tốt – Tám mươi vẻ đẹp vô cùng trong sáng, tuy nhiên Đức Phật toàn giác không toàn năng.

Trước đây, từ này dùng để chỉ một vị Phật lịch sử tên là “Siddhārtha Gautama”, một người có thật đã truyền bá tư tưởng của mình trên lục địa Ấn Độ ra thế giới. Thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, và những giáo lý này là nền tảng để khai sinh ra Phật giáo. Nhưng theo lời dạy của chính Siddhārtha Gautama, Ngài chỉ là vị Phật duy nhất trên Trái đất trong thời kỳ này, còn xét trên toàn vũ trụ, xét về quá khứ – vị lai, thì Ngài cũng có vô số vị Phật. những người khác, họ tồn tại ở thế giới khác (hành tinh) hoặc vào thời điểm khác: nhiều người đã đạt được giác ngộ trong quá khứ, nhiều người đang sống trong hiện tại (ở thế giới khác) và nhiều người sẽ đạt được giác ngộ. tôn giáo trong tương lai. Cũng theo ông, trong một tương lai rất xa, trên Trái đất sẽ xuất hiện một vị Phật giác ngộ khác, đó là Di Lặc Bồ tát thành Phật Di Lặc.

Theo Phật giáo, thời điểm một vị Phật xuất hiện rất hiếm. Vì vậy, thời kỳ một vị Phật xuất hiện hoặc giáo lý của vị Phật đó vẫn còn tương đối nguyên vẹn là thời kỳ “hạnh phúc”. Vì có nhiều giai đoạn, có nhiều giai đoạn rất dài trong chu kỳ thế giới không có Phật xuất hiện, nếu chỉ có chư Phật Giác ngộ thì ít có xu hướng hoằng pháp, nên chúng sinh không có phương tiện giải thoát. Đức Phật thường được xem là đại diện cho các vị Phật trong quá khứ, Phật Tánh Cổ xưa. Trong khi vị Phật tương lai được cho là sẽ xuất hiện trên Trái đất này là Di Lặc.

Trong Phật giáo bắc phái còn chia thành Phật mẹ, Phật vương, Phật bà, Phật tử. Cũng có những tầng tâm linh thấp hơn Phật, như: Duyên khởi (Phật), Thanh văn (người nghe lời Phật dạy và tu chứng A-la-hán).

Read more: Collection of landscape wallpapers on dreamy seashore

Dưới đây là 100 hình ảnh và hình nền về Đức Phật Thích Ca đẹp lung linh, đầy đủ chất lượng:

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 1

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 2

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 3

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 4

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 5

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 6

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 7

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 9

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 10

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 11

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 12

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 13

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 14

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 15

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 16

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 17

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 18

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 19

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 20

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 21

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 22

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 23

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 24

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 25

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 26

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 27

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 28

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 29

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 30

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 31

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 32

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 33

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 34

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 35

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 36

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 37

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 38

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 39

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 40

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 41

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 42

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 43

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 44

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 45

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 46

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 47

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 48

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 49

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 50

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 51

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 52

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 53

hình ảnh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lung linh số 54

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *